Сайт довідник фермерів Технології, обладнання та виробництво.

Облік молока на молочній фермі

Облік молока на фермі-первинним документом обліку молока є лист обліку надою і отримання якісного молока. Цей лист складається щодня. Він розрахований на 23 записи. Якщо в господарстві більше 23 доярок, записи тривають на наступному аркуші. У листі обліку надою молока вказують найменування господарства, ферми, бригади, дату, порядкові номери записів, прізвища та ініціали доярок, кількість обслуговуваних корів, скільки надоєно молока вранці (1-й удій), в обід (2-й удій), увечері (третій удій), а потім підводять підсумки надоєного молока кожної дояркою за добу і в цілому по господарству.

Тут же доярки розписуються за надоєне ними молоко. Лист обліку надою молока підписується завідувачем або бригадиром ферми. Завідувач фермою або бригадир на підставі листів обліку надою молока і видаткових документів за кожну декаду складає звіт про надходження і витрату молока.

Для складання цього документа завідувач фермою чи зоотехнік використовує первинні документи на надходження і витрату молока. Графи "Надійшло за добу" заповнюються на підставі листів обліку надою молока за кожне число. Завідувач фермою може витрачати надоєне молоко тільки за відповідними документами. Наприклад, на продаж молока державі заготівельні організації становлять документ із зазначенням кількості прийнятого молока та його жирності; на випоювання телят і поросят складають відомості обліку витрати кормів; відпустку молока на громадське харчування в дитячих установах, в переробку або для реалізації на ринку оформляють письмовими документами - розпорядженнями правління господарства. Дані з цих документів поміщають в звіт про надходження і витрату молока і разом з прибутковими документами (листами обліку надою молока) прикладають до звіту.

Графа "Контрольне визначення жирності" заповнюється на підставі аналізу проби молока, який зобов'язані проводити молочні лабораторії фермерського господарства.

Журнал суточноконтрольних надоїв ведеться завідувачем фермою. Для кожної доярки щомісячно відводиться окрема сторінка, на якій записуються клички і інвентарні номери корів, що обслуговуються дояркою.

Кожну декаду у встановлені правлінням господарства дні на фермі проводяться добові контрольні надої корів у присутності осіб, виділених правлінням, і періодично за участю членів ревізійної комісії господарства. У проведенні кожного контрольного удою, як правило, беруть участь завідуючий фермою і зоотехнік. Під час контрольного надою в журнал записується кількість надоєного молока від кожної корови (вранці, опівдні, ввечері та в цілому за добу). Правильність записів контрольних надоїв підтверджується підписами осіб, які брали участь у проведенні контрольних надоїв.

Завідувач фермою і зоотехнік ферми на підставі контрольних надоїв визначають середньодобовий удій кожної корови за звітний місяць шляхом додавання кількості надоєного молока за контрольними удоям та ділення одержаної суми на число контрольних днів. Припустимо, 10 числа від корови надоєно 10 л молока, 20 числа-12 і 30 числа-14 л молока, то середньодобовий удій за місяць складе 10 +12 +14 = 36; 36: 3 = 12 л. Помноживши середньодобовий удій на кількість днів у місяці, отримаємо удій корови за місяць. Склавши кількість надоєного молока за місяці лактації, встановимо удій корови за весь період лактації та окремо за перші 300 днів лактації.

Середній вміст жиру в молоці визначається на підставі даних систематичного аналізу, який роблять в молочних лабораторіях кожен місяць по пробі, взятій за два суміжні дні. Встановлену шляхом аналізу жирність молока записують в графу "Середня жирність молока за місяць". Обчислюють середній відсоток жиру в молоці за період лактації шляхом переведення надоєного молока на так зване однопроцентне молоко. Наприклад, за січень від корови надоєно 375 літрів молока жирністю 3,8%. Це складе 1425 літра однопроцентного молока (375X3, 8). Точно так само в однопроцентне молоко переводиться удій за кожен місяць. Після цього складають кількість однопроцентного молока за всі місяці лактації (припустимо, що це складе 16 419 літрів), ділять цю кількість на кількість літрів фактично надоєного від корови молока за лактацію (наприклад-4210 л) і отримують середній вміст жиру в молоці (16419 : 4210 = 3,9), тобто середня жирність молока за рік становить 3,9%. Цю цифру і записують в графу "Середня жирність молока за лактацію".

Після закінчення лактаційного періоду дані про молочної продуктивності корови, записані в журналі суточноконтрольних надоїв, переносять в "Книгу обліку маточного поголів'я худоби".


Посмотрите так-же видео: Облік молока на молочній фермі смотреть видео (плеер откроется)
Рекомендую - Смотреть и выбрать статьи

Вы в разделе: Учет на фермах